Українською | English
usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(49) // 2013

 

Обкладинка

 

1. Офіційна інформація УАЛДВК

 

День Діагностики Меланоми (17 Травня 2013 року)

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

2. Офіційна інформація УАЛДВК

 

Перспективи міжнародної співпраці українських дерматовенерологів у напрямку модернізації венерологічної допомоги населенню України

Франкенберг А. А., Хара О. І., Миронюк І. С.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

3. Ювілеї

 

До 60-річчя Олександра Івановича Хари

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

4. Організація охорони здоров'я та епідеміологія

 

Эпидемиология герпетической инфекции и герпесассоциированных заболеваний

Мавров Г. И., Запольский М. Э.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

5. Наукові дослідження

 

Оценка эффективности лечения больных сифилисом дюрантными препаратами пенициллина

Радионов В. Г., Шатилов А. В., Радионов Д. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

6. Наукові дослідження

 

Корекція порушень показників ендотеліальної дисфункції у хворих на нейродерміт у процесі комплексного лікування

Наліжитий А. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

7. Наукові дослідження

 

Макрофагальная активность — маркер эффективности лечения больных псориазом узкополосным ультрафиолетом B 311 нм

Бабанин В. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

8. Наукові дослідження

 

Деякі аспекти впливу метаболічного синдрому у хворих на псоріаз

Попова І. Б., Дудченко М. О., Артеменко А. Ф.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

9. Наукові дослідження

 

Особенности метаболизма азота оксида при гнездной алопеции

Сербина И. М.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

10. Наукові дослідження

 

Характер морфологічних змін шкіри та слизової оболонки у хворих з ВІЛ/СНІДом

Шухтін В. В., Гойдик В. С., Насібуллін Б. А., Гоженко А. І.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

11. Наукові дослідження

 

Вплив ультрафіолетової терапії на рівень уроканінової кислоти в шкірі при псоріазі

Рай О. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

12. Наукові дослідження

 

Иммуногенетические особенности у больных витилиго

Шураева С. А.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

13. Огляди

 

Сучасні погляди на стовбурові клітини шкіри дорослих та їхню участь у регенерації загального покриву

Геращенко С. Б., Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

14. Огляди

 

Диференційований підхід до призначення гепатопротекторів хворим на хронічні дерматози (псоріаз, червоний плескатий лишай, атопічний дерматит, екзема) із супутньою патологією органів травлення

Литинська Т. О., Степаненко Р. Л.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

15. Огляди

 

Псориаз и метаболический синдром как факторы взаимного отягощения дисбаланса эндокринной, иммунной систем и цитокинового гомеостаза. Перспективные направления болезньмодифицирующей терапии псориаза

Кауд Д.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

16. Огляди

 

Helicobacter pylori та її зв’язок з розвитком хронічної кропив’янки

Гуль І. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

17. На допомогу практичному лікарю

 

Системное лечение при диффузной алопеции и заболеваниях стержня волоса

Калюжная Л. Д.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

18. На допомогу практичному лікарю

 

Терапія хворих на акне з використанням системного ізотретиноїну Lidose та її оптимізація

Федорич Л.Я.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

19. На допомогу практичному лікарю

 

Противозудная терапия больных псориазом

Куценко И. В., Свистунов И. В., Милус И. Е.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

20. На допомогу практичному лікарю

 

Епідеміологія, етіопатогенез, клінічні форми і сучасна терапія акне у жінок, раціональна тактика комплексного лікування акне середньої тяжкості (огляд літератури та власні дослідження)

Коган Б. Г., Наумова Л. О., Степаненко В. І.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

21. Спостереження з практики

 

Раціональність етапного лікування гострокінцевих кондилом і гігантських кондилом Бушке – Левенштейна, поєднаних з іншими урогенітальними інфекціями, на прикладі клінічного випадку з практики

Коннова А. О., Коновалова Т. С.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

22. Спостереження з практики

 

Випадки ектодермальної дисплазії

Ткач В. Є., Мотуляк А. П., Геник Л. І., Павличко А. М., Зелінська О. Ю.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

23. Спостереження з практики

 

Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции (собственные наблюдения)

Кулешов И. В., Лин В. Н., Цабак Н. Н., Кириуцов A. M.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

24. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Новые возможности местного лечения пациентов с онихомикозом

Дюдюн А. Д., Салий Е. А., Полион Н. Н., Горбунцов В. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

25. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Оцінка ефективності лікування препаратом "Цитеал" при інфекційних дерматозах та вугровій хворобі

Калюжна Л. Д., Пацеля М. В., Бойчук А. М., Миронюк О. Б., Іллічова Н. О.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

26. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Терапевтические возможности 1 % крема "Фенистил Пенцивир" при купировании обострений простого герпеса различных локализаций

Халдин А. А., Шестакова Л. А., Игнатьев Д. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

27. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Опыт применения комбинированного препарата "Офор" в комплексном лечении демодекоза и угревой болезни

Шупенько Е. Н., Шупенько Н. М.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

28. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Этиология, клиника и оптимизация терапии при микозе стоп

Королева Ж. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

29. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Последние достижения в изучении проблемы атопического дерматита — в поиске ключа к "замку" заболевания. 22-й Всемирный конгресс дерматологии, Сеул, Южная Корея, 28 мая 2011 г.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

30. Фармакотерапія в дерматовенерології

 

Оценка клинической эффективности современного стероида алклометазона дипропионата ("Афлодерма") в наружной терапии атопического дерматита у детей

Короткий Н. Г., Тихомиров А. А., Гамаюнов Б. Н.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

31. З історії медицини

 

Організація навчання студентів медичних факультетів наприкінці XIX — на початку XX сторіччя у Росії на прикладі Університету св. Володимира

Коляденко К. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

32. Наукова періодика

 

За матеріалами зарубіжних наукових видань

Коляденко К. В.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»